Phạt 69 doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Kết quả thanh tra 78 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 69 doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135064&sub=72&top=41