Phạt 20 công ty vi phạm an toàn thực phẩm

Trong quý I/2016, Cục ATTP đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 công ty vi phạm về ATTP với tổng số tiền phạt là hơn 480 triệu đồng.

Phạt 20 công ty vi phạm an toàn thực phẩm - Ảnh 1

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong đó, có 13 công ty vi phạm về quảng cáo, 6 công ty vi phạm về chất lượng sản phẩm, 1 công ty vi phạm 2 hành vi (quảng cáo và ghi nhãn); Thu hồi 4 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; Tạm dừng lưu thông lô sản phẩm vi phạm.

Cùng với hình thức phạt tiền, Cục ATTP đã buộc các công ty vi phạm tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm; Thu hồi lô sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm theo quy định. Cùng với việc tổ chức các đoàn kiểm tra, thời gian tới, Cục ATTP, Thanh tra Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo TPCN qua mạng.

V.A