Pháp: Xét xử đôi vợ chồng giết người hàng loạt

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Phiên tòa xét xử kẻ giết người hàng loạt Michel Fourniret và vợ hắn Monique Olivier đã được mở tại Pháp ngày 27/3. Đôi vợ chồng này bị buộc tội gây ra cái chết của 7 thiếu nữ Pháp và 1 phụ nữ Bỉ (từ 12 đến 22 tuổi) trong thời gian từ năm 1987-2003.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/3/87883.cand