Pháp sơ tán nhiều trường học do bị đe dọa tấn công

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Chính quyền tỉnh Seine-Maritime ở miền Bắc nước Pháp thông báo 8 trường học ở tỉnh này đã phải sơ tán toàn bộ học sinh trong ngày 20/9, sau khi xuất hiện nhiều tin nhắn đe dọa tấn công.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phap-so-tan-nhieu-truong-hoc-do-bi-de-doa-tan-cong-95192.htm