Phập phù thưởng Tết

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Mức thưởng Tết giảm, thậm chí nhiều doanh nghiệp không có thưởng, làm đời sống công nhân càng thêm khó khăn

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/250783.asp