Pháp giúp Việt Nam huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình

Đây là tuyên bố của đại diện quân đội Pháp tại cuộc hội thảo quốc tế mang tên “Pháp - Châu Âu - Việt Nam từ năm 1954”.

Hội thảo do Đại học Paris I Panthéon-Sorbone và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) phối hợp với một số đối tác thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Pháp tổ chức, diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp.

Trong 3 ngày hội thảo (từ 16 đến 18/1), các đại biểu đã phát biểu và thảo luận theo các chủ đề chuyên sâu như quan hệ hợp tác quốc phòng, chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục… Phần đông các học giả đều cho rằng, trong thời gian vừa qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Pháp đã có nhiều hoạt động tích cực, phong phú và đa dạng.

Thiếu tướng Daniel Schaeffer, nguyên tùy viên quân sự Pháp tại Việt Nam, cho rằng các triển vọng là rất lớn, không chỉ trong lĩnh vực cung cấp các công nghệ quân sự mà cả trong lĩnh vực đào tạo sỹ quan, huấn luyện để quân đội Việt Nam có thể sử dụng các thiết bị hiện đại.

Pháp cũng sẽ giúp đỡ Việt Nam huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ hoạt động của Liên Hợp Quốc