Pháp đưa quyền phá thai vào hiến pháp

Pháp đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa quyền phá thai vào Hiến pháp. Hôm 4/3, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua quyết định mang tính lịch sử.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phap-dua-quyen-pha-thai-vao-hien-phap-113005.htm