Pháp đối mặt với cuộc tổng đình công lớn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Hàng trăm ngàn người Pháp đã có kế hoạch tổ chức cuộc tổng đình công lớn thứ hai ở nước này trong vòng 2 tháng qua.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/201002