Pháp: Đình công chống kế hoạch cải tổ hệ thống phúc lợi

Công nhân đường sắt Pháp từ tối nay bắt đầu cuộc đình công vô thời hạn chống kế hoạch cải tổ hệ thống phúc lợi đặc biệt do Tổng thống Nicolas Sarkozy đưa ra. Dự báo cuộc đình công sẽ khiến giao thông ở Pháp bị đình trệ nhiều ngày liền.