Pháp: Bán đấu giá một phần cầu thang của Tháp Eiffel

Ngày 19/11, tại Phòng bán đấu giá Drouot ở quận 9 (Paris, Pháp), diễn ra cuộc bán đấu giá một phần của chiếc cầu thang sắt uốn mà Gustave Eiffel đi lên để khánh thành công trình Tháp Eiffel vào năm 1889.