Phân viện Khoa học hình sự đạt hiểu suất cao trong hoạt động

(BNS) Năm 2008, Phân viện Khoa học hình sự (KHHS) Bộ Công an tại TPHCM đã tham gia khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi và thực nghiệm điều tra tăng 38 vụ (tương ứng 70,4%) so với năm 2007