Phân tích video: Vì sao Messi-Argentina kém Messi-Barca?

Ở cấp CLB, quanh Messi là tập thể gắn kết, hiểu ý nhau và không ỷ lại, cho phép anh mặc sức phát huy những gì tinh túy nhất. Video này sẽ lý giải vì sao anh không tỏa sáng ở ĐTQG.

Phụ đề: Anh Dũng - Nguồn: Futbol Maha