Phần thi 'Về đích' của Nhật Minh

Nhật Minh liên tục giành quyền trả lời trong gói câu hỏi của các thí sinh khác

Thu Thảo