Phần mềm mới phân tích dữ liệu tai nạn giao thông

Hội thảo giới thiệu phần mềm dữ liệu mới phân tích vi phạm và tai nạn giao thông đã diễn ra ngày 6/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án phát triển nguồn nhân lực an toàn giao thông Hà Nội (TRAHUD.