Phần mềm hỗ trợ quản lý chất thải

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa hoàn thành phần mềm hỗ trợ quản lý chất thải nguy hại (H - waste). Đây là hệ thống thông tin, kết hợp phần cứng (máy đọc và thẻ điện tử) và phần mềm.

    Phần mềm gồm các module chính: nhập liệu, làm thống kê, tạo báo cáo, quản lý tin tức môi trường, gắn với bản đồ số, quản lý danh mục, phân quyền và module tạo chứng từ điện tử. H - waste hoạt động nhờ kết nối với đường truyền internet nên trong quá trình xử lý, mỗi chủ nguồn thải và chủ xử lý sẽ được trang bị một đầu đọc thẻ kết nối với hệ thống máy tính nhằm trao đổi và xử lý dữ liệu, giúp các nhà quản lý mất ít thời gian và công sức theo dõi quá trình xử lý chất thải nguy hại... Trà My

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/48/220540/