Phân loại rác tại nguồn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 7.1, Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT)TP.HCM cho biết: một quy trình thu gom và vận chuyển rác theo hướng khoa học, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường đang được gấp rút xây dựng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/1/8/221810.tno