Phần Lan bỏ Mi-8 của Nga để mua 20 chiếc NH90

VIT - NHIndustries vừa thông báo đã chuyển giao chiếc trực thăng vận tải chiến lược NH90 TTT đầu tiên cho Phần Lan.