Phản hồi thông tin về dự án 15,4 triệu USD tại Quảng Nam

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa nhận được báo cáo đặc biệt của Ban điều phối dự án chỉ đạo tư vấn (BVI), cùng hai nhà tài trợ là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Cộng hòa Pháp (AFD) phản hồi những thông tin sai sự thật về dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Tam Kỳ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081227015508.aspx