Phần đông sinh viên tốt nghiệp sau một năm có thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng/tháng

Thông tin từ trường Đại học Thủy Lợi cho biết, khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp cho thấy, phần đông sinh viên tốt nghiệp sau một năm có thu nhập từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/ tháng.

Sinh viên Đại học Thủy Lợi. Ảnh: ĐH Thủy Lợi

Theo đó, qua khảo sát tình hình việc làm sinh viên năm 2017, số sinh viên đạt mức thu nhập này chiếm 44,15%; trong khi có 3,68% số sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp có mức thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng (tăng 2% so với sinh viên tốt nghiệp năm 2016); 21,40% có mức từ 8 triệu đến 10 triệu; 10,03% có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2017 có mức thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu cũng đã tăng hơn so với sinh viên tốt nghiệp năm 2016 là 10,97%.

Hàng năm, trường Đại học Thủy Lợi đều tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp để có căn cứ điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ tháng 7.2018 đến nay, nhà trường đã và đang tiến hành khảo sát sinh viên K54 khối kỹ thuật và K55 khối kinh tế tốt nghiệp năm 2017.

Hàng năm, trường Đại học Thủy Lợi đều tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp. Ảnh minh họa: Đại học Thủy Lợi.

Đến nay, đã có 1.178 sinh viên phản hồi trên tổng số 1.443 sinh viên tốt nghiệp được khảo sát (đạt tỷ lệ 81,64%) qua các kênh: Khảo sát online trên hệ thống Google drive, trang mạng xã hội, gọi điện trực tiếp, qua email, qua giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.

Theo khảo sát, sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp ở 19 ngành đào tạo của trường đã khảo sát đạt tỷ lệ 89,90%. Trong đó, rất nhiều ngành có tỷ lệ việc làm cao: Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước đạt 98,91%, ngành Quản trị kinh doanh đạt 97,06%, ngành Công nghệ thông tin đạt 96,92%. Ngành có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm thấp nhất là ngành Trắc địa bản đồ đạt 63,16%.

Có 13/19 ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trên 85%.

Phần đông sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng... chiếm trên 65%. Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại địa phương (xã, phường, thị trấn) chiếm khoảng 10%.

Nguyễn Hà