Phận đời 'xót xa' của những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng thuốc phiện

- Theo báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc, Afghanistan trong những năm gần đây luôn là nơi trồng và cung cấp thuốc phiện lớn nhất thế giới, cung cấp 90% nguyên vật liệu để chế xuất ra ma túy được buôn bán trên khắp hành tinh. Hàng nghìn trẻ em tại Afghanistan đã và đang coi “Thuốc phiện là đồ ăn, là biệt dược!?” .

Theo In The Now