Phấn đấu trồng mới hơn 1 ngàn ha cao su

Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu đã được 201 đại biểu đại diện cho gần 3.000 lao động của Công ty 72 (Binh đoàn 15) tham dự Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2012 tổ chức ngày 9-4 nhất trí thông qua.

Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cty 72- Binh đoàn 15

Các chỉ tiêu còn lại là: giá trị sản xuất 709,5 tỷ đồng, doanh thu 607,5 tỷ đồng, lợi nhuận 181,2 tỷ đồng, nộp ngân sách 97,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8,87 triệu đồng/người/tháng. Tổng sản lượng mủ cao su quy khô đạt 8.384 tấn, năng suất quy khô bình quân 1,6 tấn/ha, sản lượng cà phê quả tươi 1.882 tấn đạt năng suất bình quân 14,5 tấn/ha).

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, Công ty xác định sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sỹ, công nhân viên và người lao động, đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe từ 98% trở lên, kiên quyết không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM (trong đó có 30% đạt TSVM tiêu biểu), Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu, 85% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20-25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), phát triển từ 25 đảng viên mới trở lên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân.

Phát huy truyền thống năm 2011 được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, năm 2012 cán bộ, chiến sỹ, người lao động Công ty 72 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị trở thành điển hình tiên tiến cấp toàn quân, quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Thái Kim Nga

Email Print Góp ý