Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của cả nước trên 6%

Sáng 19/6, Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024; về một số kết quả chuyển đổi xanh ở Việt Nam cũng như hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số của Bộ.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, các động lực tăng trưởng mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó tạo bước đột phá cho tăng trưởng năm 2024. Cụ thể, khu vực nông nghiệp tăng trưởng quanh mức 3-4%, khó tạo bứt phá.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, các động lực tăng trưởng mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó tạo bước đột phá.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, các động lực tăng trưởng mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó tạo bước đột phá.

Theo đó, khu vực công nghiệp khó chuyển biến nhanh do phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới, các nền kinh tế lớn. Khu vực dịch vụ, du lịch thiếu yếu tố đột phá, cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến quốc tế. Các ngành, lĩnh vực động lực mới cho tăng trưởng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất chíp, bán dẫn… còn chậm, nguy cơ không bắt kịp được với các nước trên thế giới, khu vực.

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tập trung tham mưu với Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 6% và lạm phát 4%. Trong đó, tiếp tục ưu tiên cho tăng trưởng, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực mới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-dau-toc-do-tang-truong-cua-ca-nuoc-tren-6-244665.htm