Phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu đạt 8% giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 8%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu đạt 8% giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 1

Mục tiêu đến năm 2020, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu; giá trị gia tăng của các mặt hàng nông - thủy sản xuất khẩu chủ lực tăng bình quân 20% so hiện nay. Tăng dần tỷ trọng xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường các nền kinh tế phát triển như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…; tập trung các mặt hàng ưu thế như gạo, cà-phê, cao-su, thủy sản, dệt may, giày dép,... Trong đó, phải tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi phương thức xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường và xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu,...