Phấn đấu rút ngắn 6 tháng tiến độ thi công gói thầu số 2 và số 9 DA Đường sắt Yên Viên - Phả Lại, Hạ Long - Cái Lân

Liên danh nhà thầu sẽ hoàn thành bàn giao hợp đồng trước 6 tháng, khẳng định vị thế và thương hiệu của Thăng Long tại 2 gói thầu này. Chi tiết...