Phấn đấu khai thác đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội cuối tháng 6/2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6/2024.

Thông tin được nêu tại Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP.HCM.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: Vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu PCCC, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án. TP cần nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6 tới đây.

Dự án đường sắn Nhổn - Ga Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Dự án đường sắn Nhổn - Ga Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Việc sớm hoàn thành, đưa dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và dự án đường sắt đô thị TP.HCM, đoạn Bến Thành - Suối Tiên vào vận hành khai thác, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (ADB) hoàn thiện các thủ tục để ký sửa đổi bảng phân bổ vốn vay để giải ngân cho đoạn đi ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 5/2024.

Đồng thời, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác rà soát hồ sơ theo chỉ đạo, xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong tháng 6/2024.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thành thi công các hạng mục còn lại, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các công việc... để bảo đảm đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vào tháng 12/2024.

Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM rà soát các nguồn vốn và phương án thu xếp, sử dụng vốn vay, sớm làm việc với các nhà tài trợ để hoàn tất các thủ tục gia hạn Hiệp định vay, lập kế hoạch triển khai hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương.

Đường sắt đô thị là phương thức vận tải có vai trò quan trọng đối với các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP.HCM. Thời gian qua, Bộ GTVT và hai thành phố đã tích cực, nỗ lực triển khai đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đến nay mới có duy nhất tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác năm 2021, bước đầu đã phát huy được hiệu quả của phương thức này.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã định kỳ họp, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, trong đó có các công trình, dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên các tuyến còn lại đều đang bị chậm tiến độ, phải lùi giãn tiến độ nhiều lần, làm tăng tổng mức đầu tư.

Đường sắt đô thị là công trình, dự án quy mô lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn, sử dụng nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ yêu cầu nhiều nội dung, thủ tục, do vậy, công việc các dự án cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời của các bộ, ngành và địa phương.

Ngoài các tuyến đang triển khai đầu tư, còn 16 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch của TP Hà Nội và TP.HCM chưa thực hiện.

"Với vai trò là cơ quan chủ quản, TP Hà Nội và TP.HCM có trách nhiệm chính và chủ yếu trong việc triển khai đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đối với các các dự án đường sắt đô thị. Tổ Công tác thực hiện chức năng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế (nếu có) trong quá trình triển khai.

Các thành viên tổ công tác thực hiện tốt chức năng của tổ công tác và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ được phân công", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thành Lâm

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/phan-dau-khai-thac-duong-sat-nhon-ga-ha-noi-cuoi-thang-6-2024-ar872926.html