Phấn đấu hoàn thành mục tiêu truyền tải 156 tỷ kWh điện

Trong 2 tháng cuối năm 2016 Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tập trung hoàn thành mục tiêu truyền tải 156 tỷ kWh điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu truyền tải 156 tỷ kWh điện - Ảnh 1

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa phát động thi đua nước rút phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Theo đó phong trào thi đua nước rút được Tổng công ty phát động từ ngày 1/11 - 31/12 với mục tiêu hoàn thành sản lượng điện truyền tải 156 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm 2015.

Tổng công ty sẽ tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện duy trì tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới truyền tải ở mức 2,1%; hoàn thành và đưa vào vận hành 64 dự án (trong đó 10 dự án 500 kV, 54 dự án 220 kV); khởi công 52 dự án; thực hiện đầu tư - xây dựng với tổng số vốn 19.663 tỷ đồng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2016 theo kế hoạch EVN giao.

Nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra trong chặng thi đua nước rút, EVNNPT đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất của Tổng công ty và từng đơn vị. Kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của từng đơn vị, từng bộ phận.

Phát động phong trào thi đua nước rút sâu rộng, thiết thực, hiệu quả với phương châm “ hướng mạnh về cơ sở và người lao động”, Tổng công ty hy vọng phát hiện được nhân tố mới cũng như các điển hình tiên tiến trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động nhằm truyền tải an toàn, ổn định và liên tục nguồn điện của hệ thống điện quốc gia, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển KT - XH của đất nước.

Toàn Thắng