Phấn đấu đến năm 2015 có 60% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử

  Đảng Cộng Sản VN
  Gốc

  – Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 60% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch cải cách hệ thống thuế vừa được Bộ Tài chính công bố ngày 18/10.

  Ảnh minh họa (Nguồn: kinhtevadubao.vn)

  Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2015 cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2015, 50% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế qua mạng Internet; tỷ lệ khai thuế đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp tối thiểu là 90%; tỷ lệ tờ khai thuế đúng hạn đạt tối thiểu là 85%; tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế đạt tối thiểu là 95%...

  Đặc biệt, trong giai đoạn 2011-2015, ngành thuế phấn đấu tỷ lệ huy động thu ngân sách Nhà nước khoảng 23-24% GDP; trong đó từ phí và lệ phí khoảng 22-23% GDP; tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí, lệ phí bình quân hàng năm 16-18% /năm...

  Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, việc cải cách chính sách thuế đến năm 2015 sẽ hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hoạt động của ngành thuế, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu.

  Để thực hiện được mục tiêu này, ngành thuế đã đề ra các giải pháp trọng tâm như: công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nộp thuế biết và giám sát. Ông Bùi Văn Nam cũng cho biết, ngành thuế sẽ triển khai đa dạng các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính; hình thức tra cứu, trao đổi thông tin có thể được thực hiện qua cổng thông tin điện tử hoặc mạng điện thoại di động để hình thành kênh giao tiếp chủ động với người nộp thuế...

  Ngoài ra, ngành thuế đặt mục tiêu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế để phấn đấu đến năm 2015 là một trong năm nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế.

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=485540&co_id=30065