Phấn đấu đạt 85% cơ sở sản xuất thực phẩm sạch

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBND TP vừa có kế hoạch triển khai công tác VSATTP đến năm 2010, trên địa bàn Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=139667