Phấn đấu có 65% đơn vị đạt danh hiệu văn hóa

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 2009, TP Hà Đông phấn đấu có 83,5% số hộ, 65% đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa (DHVH), 95% đám cưới, đám tang, 100% lễ hội thực hiện theo NSVM; tổ chức thành công 50 giải đấu thể thao với trên 5.000 lượt VĐV tham gia… Để đạt mục tiêu này, ngày 20-2, UBND TP Hà Đông đã triển khai công tác văn hóa, thể thao tới 17 xã, phường trên địa bàn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/198044