Phấn đấu bao phủ 100% BHYT vùng biển, đảo

Giai đoạn 2016 - 2020, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân sinh sống ở vùng biển đảo có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh (KCB) và nâng cao sức khỏe...

Phấn đấu bao phủ 100% BHYT vùng biển, đảo - Ảnh 1

Người dân tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM. Ảnh: Internet

Hoàn thiện pháp luật, đơn giản thủ tục

Triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”, BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch với các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu trên.

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tham mưu đề xuất và phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thủ tục KCB đơn giản, thuận tiện; đảm bảo quyền lợi KCB BHYT và khả năng cân đối quỹ BHYT.

BHXH các tỉnh, TP phối hợp với các sở tham mưu với UBND các tỉnh, TP trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; danh mục xã đảo theo quy định tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận.

Tại các xã đảo, huyện đảo, ngành BHXH sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; rà soát đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHYT chưa đầy đủ để thực hiện thu và cấp thẻ BHYT.

Đối với nhóm đối tượng do quỹ BHXH đóng, thực hiện rà soát để đảm bảo 100% đối tượng có thẻ BHYT. Còn với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hướng dẫn cha mẹ, người giám hộ về quyền được cấp thẻ BHYT cùng với Giấy khai sinh và đăng ký thường trú; quyền lợi về đăng ký nơi KCB ban đầu và KCB của trẻ em dưới 6 tuổi.

Các nhóm đối tượng khác được ngân sách Nhà nước đóng, ngoài nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng trong việc rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT để tránh cấp trùng hoặc bỏ sót đối tượng; đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình thì hướng dẫn chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT; đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Hướng dẫn cụ thể việc đổi thẻ BHYT, đăng ký KCB

Liên quan đến việc bảo đảm quyền lợi KCB BHYT, ngành BHXH sẽ hướng dẫn người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo nhưng thuộc nhóm đối tượng khác (người lao động, nhóm do quỹ BHXH đóng…) được đổi thẻ BHYT sang mã mức hưởng có ký hiệu số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1351 ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.

Hướng dẫn người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và Trung ương; thông tuyến KCB BHYT tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương theo đúng quy định của Luật BHYT; hưởng chi phí vận chuyển từ tuyến huyện đảo lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Cùng với đó, tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỉ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong giám định BHYT.

Cơ quan BHXH cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trong đó lưu ý tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về BHYT trên truyền hình, trên báo đài và tại các địa phương, cơ sở…

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức như thành lập ban chỉ đạo tại BHXH Việt Nam; thành lập ban chỉ đạo tại BHXH 28 tỉnh, TP ven biển trực thuộc Trung ương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các vụ, ban, đơn vị trực thuộc để triển khai các loạt giải pháp trên.

Trần Kiên