Phấn đấu 40% người dân nông thôn có tiền gửi ngân hàng

Hiện nay, nhiều người dân ở khu vực nông thôn chưa có tài khoản ngân hàng. Mới chỉ có khoảng 20% người trưởng thành ở khu vực này có tham gia vay vốn tại các tổ chức tài chính.

Phấn đấu 40% người dân nông thôn có tiền gửi ngân hàng - Ảnh 1

Hôm nay (2/11/2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế ” tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 05/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 1726).

Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng cho hay, hiện cả nước có 9.787 chi nhánh, phòng giao dịch (PGD), 16.937 ATM, 222.831 POS, trên 60 TCTD áp dụng internet banking, 35 TCTD sử dụng mobile banking... Tính đến cuối năm 2015, nguồn vốn của ệ thống ngân hàng là trên 6 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay 4,66 triệu tỷ đồng. Thanh toán qua internet gia tăng 30-50%/năm, thanh toán qua điện thoại di động đạt khoảng 700 ngàn đồng/người/tháng, giảm tỷ lệ tiền mặt trong M2 từ 18% (2005) xuống khoảng 11% hiện nay

Mặc dù vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng không đồng đều giữa các khu vực. Đặc biệt, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vệc tiếp cận dịch vụ ngân hàng còn hạn chế.

Chính vì vậy, Đề án 1726 của Thủ tướng chính phủ đề cập đến 3 vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được là: gia tăng kênh cung ứng DVNH; gia tăng số lượng và chất lượng SPDVNH, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp , nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng DVNH đối với người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Đề án đưa ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020 như: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; Có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch/100.000 dân số trưởng thành; Khoảng 30.000 máy ATM (40 máy/100.000 dân số trưởng thành); 300.000 POS (400 POS/100.000 dân số trưởng thành). Đặc biệt, đến năm 2020 có khoảng 15% số chi nhánh, phòng giao dịch của NHTM mở tại địa bàn nông thôn; Khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; Khoảng 50-60% DNNVV đang hoạt động tiếp cận tín dụng...

T.L