Phân công nhiệm vụ phiên họp thứ 8 UBTVQH

Nhằm chuẩn bị cho Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 13 đến 24/3/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án luật.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ KHĐT phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.

Phân công nhiệm vụ phiên họp thứ 8 UBTVQH - Ảnh 1

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (ảnh TL)

Bộ trưởng Tài chính chuẩn bị dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14.

Bộ trưởng Bộ GTVTphối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Dự án Luật thủy sản (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ NNPTNT chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị dự thảo Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật du lịch.

Bộ trưởng Bộ KHCN phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo.

Minh Hạnh