Phân cấp quản lý trật tự xây dựng: Phường khỏe, quận... than!

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo đề xuất của Sở Nội vụ TP, giấy phép xây dựng do UBND cấp quận cấp thì thanh tra xây dựng (TTXD) cấp quận và phòng Quản lý đô thị chịu trách nhiệm.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/11/083000/12780