Phân bón Bình Điền tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền

Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp phân bón thương hiệu Đầu Trâu đã thu về hơn 307 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch.

Phân bón Bình Điền tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền - Ảnh 1

HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC-HoSE) quyết định sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 ngay trong tháng 11 này.

Cụ thể, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương mỗi trả 2.000 đồng cổ tức/cổ phiếu. Ước tính, Phân bón Bình Điền sẽ chi ra 114,34 tỷ đồng. Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 25/11/2016. Cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 12/12/2016.

Năm 2016, công ty đặt kế hoạch chi trả cổ tức 20%. Như vậy, doanh nghiệp phân bón này đã sớm hoàn thành kế hoạch cổ tức trước khi kết thúc năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, BFC đã tiêu thụ 472.531 tấn phân bón, giảm 30% cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất cũng giảm gần 31%.

Phân bón Bình Điền tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền - Ảnh 2

Hạn hán, xâm nhập mặn trong nửa đầu năm 2016 đã khiến kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp ngành phân bón giảm mạnh. Lợi nhuận của BFC cũng giảm 16,8% so với cùng kỳ 9 tháng 2015.So với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hiện đã hoàn thành 83%.

BFC dự kiến sẽ sản xuất 167.559 tấn và tiêu thụ 160.624 tấn trong quý IV tới. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.575 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 77,6 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm dự kiến sẽ vượt 4,3%.