Phân bổ 100 tỷ đồng vào quỹ vắc xin đợt 1

    VNEWS
    70 liên quanGốc

    Sau hơn 40 ngày phát động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia qua đầu số 1408, đã có 2,5 triệu lượt người nhắn tin với số tiền đã ủng hộ trên 115 tỷ đồng.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/phan-bo-100-ty-dong-vao-quy-vac-xin-dot-1-216544.htm