Phân biệt trường hợp được và không được hưởng phụ cấp thu hút

GD&TĐ - Hỏi: Tại sao tôi vẫn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn nhưng không được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP, trong đồng nghiệp của tôi dạy học ở trường khác ngay bên cạnh thì vẫn được hưởng phụ cấp này? - Nguyễn Văn Xe (vanxe***@gmail.com).

* Trả lời:

Trước hết bạn cần hiểu tường minh quy định về phụ cấp thu hút theo Nghị định số:19/2013/NĐ-CP ngày 19/9/2013 của Chính phủ, nay được hợp nhất theo Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT.

Theo Khoản 3 Điều 8 Văn bản trên quy định: Tính từ ngày Nghị định số:19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, có thể trường hợp của bạn là tình nguyện ở lại để công tác ở vùng khó nên sẽ không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu thút theo Nghị định số:19/2013/NĐ-CP; còn đồng nghiệp của bạn đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.