Phân biệt nước tăng lực bò húc Việt, Thái trong nháy mắt

Dưới đây là cách phân biệt nước tăng lực bò húc Việt, Thái đơn giản nhất mà rất nhiều người bỏ qua.

Video: Phân biệt nước tăng lực bò húc Việt, Thái trong nháy mắt:

Nguồn video: Nguyễn Thanh Phong

Bạn chuộng hàng Việt hay hàng Thái khi mua sản phẩm nước tăng lực bò húc. Để mua đúng theo yêu cầu của bản thân, chỉ cần nhìn vào hai mã vạch này, khác nhau ở 3 con số.

Pha Lê