Phân ban nên theo “kiểu tín chỉ”

    1 đăng lạiGốc

    Sau hơn một năm thực hiện đại trà, chương trình phân ban THPT vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đặt lại để điều chỉnh kịp thời.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/12/27/220631.tno