Phản ánh ngày làm việc 24/3 của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 12

(VOH) - Sáng 24-3, các đại biểu Quốc hội họp tại tổ để thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội. Những nội dung được tập trung thảo luận là kết quả thực hiện các chức năng của Quốc hội; về tổ chức phương thức hoạt động của Quốc hội; quan hệ giữa Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri.

Các đại biểu đoàn Hà Nội, cho rằng với khoảng 60 luật, pháp lệnh được thông qua, các phiên chất vấn diễn ra đều đặn và sôi động, điều trần tại các ủy ban được thí điểm… chứng tỏ Quốc hội đang có bước tiến mới về dân chủ và hiệu quả hoạt động. Đại biểu Nguyễn Thị Khánh – đoàn Hà Nội phát biểu: Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về Luật kiểm toán độc lập