Phần 3: Lâu đài cổ tích Neuschwanstein

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Được xây dựng ở ranh giới giữa cái thực và mộng tưởng, bay bổng và hòa quyện trong những huyền thoại thời Trung Cổ, Lâu đài Neuschwanstein ở phía Tây Nam vùng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2008/01/07/025922/1479