Xoáy nước chết người trên bãi biển Mỹ Khê

Xoáy nước chết người trên bãi biển Mỹ Khê

Nửa tháng sau vụ 2 người bị đuối nước thương tâm ở bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), phóng viên...
Giây phút sinh tử của 2 công dân dũng cảm

Giây phút sinh tử của 2 công dân dũng cảm

Trao quà hỗ trợ gia đình hai công dân cứu người đuối nước

Trao quà hỗ trợ gia đình hai công dân cứu người đuối nước

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Tiếp tục hỗ trợ gia đình 2 công dân dũng cảm cứu người

Tiếp tục hỗ trợ gia đình 2 công dân dũng cảm cứu người

Tìm thấy thi thể học sinh tắm biển bị mất tích

Tìm thấy thi thể học sinh tắm biển bị mất tích

Vụ 2 người mất tích ở biển Mỹ Khê: Thi thể nam sinh được tìm thấy cách vị trí tai nạn 3,5km

Vụ 2 người mất tích ở biển Mỹ Khê: Thi thể nam sinh được tìm thấy cách vị trí tai nạn 3,5km

Vụ bảo vệ lao ra biển cứu học sinh bị đuối nước rồi mất tích: Đã tìm thấy 2 thi thể

Vụ bảo vệ lao ra biển cứu học sinh bị đuối nước rồi mất tích: Đã tìm thấy 2 thi thể

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đuối nước tại biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đuối nước tại biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể học sinh tắm biển bị mất tích

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể học sinh tắm biển bị mất tích

Thông tin mới vụ nam bảo vệ mất tích khi cứu học sinh bị sóng cuốn ở Quảng Ngãi

Thông tin mới vụ nam bảo vệ mất tích khi cứu học sinh bị sóng cuốn ở Quảng Ngãi

Nhân viên bảo vệ tử vong khi lao ra biển cứu nam sinh

Nhân viên bảo vệ tử vong khi lao ra biển cứu nam sinh

Tìm thấy thi thể nam sinh còn lại bị sóng cuốn trôi ở biển Mỹ Khê

Tìm thấy thi thể nam sinh còn lại bị sóng cuốn trôi ở biển Mỹ Khê

Cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ mất tích theo: Tìm thấy thi thể nam sinh

Cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ mất tích theo: Tìm thấy thi thể nam sinh

Bảo vệ lao ra cứu nam sinh đuối nước, cả hai tử vong

Bảo vệ lao ra cứu nam sinh đuối nước, cả hai tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi đi tắm biển

Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi đi tắm biển

Cứu học sinh bị sóng cuốn, bảo vệ mất tích theo: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Cứu học sinh bị sóng cuốn, bảo vệ mất tích theo: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Hoàn cảnh người vượt sóng dữ xả thân cứu cháu nhỏ rồi vĩnh viễn ra đi

Hoàn cảnh người vượt sóng dữ xả thân cứu cháu nhỏ rồi vĩnh viễn ra đi

Vụ 2 người đuối nước ở biển Mỹ Khê: Sẽ đề nghị khen thưởng nam bảo vệ dũng cảm

Vụ 2 người đuối nước ở biển Mỹ Khê: Sẽ đề nghị khen thưởng nam bảo vệ dũng cảm

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể một nạn nhân bị đuối nước tại biển Mỹ Khê

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể một nạn nhân bị đuối nước tại biển Mỹ Khê

Tìm thấy thi thể quản lý nhà hàng quên mình cứu học sinh đuối nước

Tìm thấy thi thể quản lý nhà hàng quên mình cứu học sinh đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm được thi thể người đàn ông lao ra biển cứu người

Quảng Ngãi: Tìm được một trong hai người mất tích tại biển Mỹ Khê

Quảng Ngãi: Tìm được một trong hai người mất tích tại biển Mỹ Khê

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể người đàn ông lao ra biển cứu người

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể người đàn ông lao ra biển cứu người

Tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng quên mình cứu học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng quên mình cứu học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Dũng cảm cứu người giữa sóng dữ

Dũng cảm cứu người giữa sóng dữ

Tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng lao ra biển cứu người

Tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng lao ra biển cứu người

Tìm thấy thi thể bảo vệ cứu học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể bảo vệ cứu học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Cứu học sinh đuối nước, bảo vệ nhà hàng cũng bị sóng lớn cuốn mất tích

Cứu học sinh đuối nước, bảo vệ nhà hàng cũng bị sóng lớn cuốn mất tích

Cứu nam sinh bị sóng cuốn, ông bảo vệ cũng mất tích trên biển

Cứu nam sinh bị sóng cuốn, ông bảo vệ cũng mất tích trên biển

Quảng Ngãi: Một bảo vệ nhà hàng mất tích khi cứu học sinh đuối nước

Quảng Ngãi: Một bảo vệ nhà hàng mất tích khi cứu học sinh đuối nước

Lao ra biển cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ nhà hàng mất tích

Lao ra biển cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ nhà hàng mất tích

Thêm một vụ đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi, 2 người mất tích

Thêm một vụ đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi, 2 người mất tích

2 vụ đuối nước thương tâm, 4 người chết, mất tích

2 vụ đuối nước thương tâm, 4 người chết, mất tích

Cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ nhà hàng ở Quảng Ngãi mất tích

Cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ nhà hàng ở Quảng Ngãi mất tích

Cứu người đuối nước, bảo vệ nhà hàng mất tích cùng nạn nhân

Cứu người đuối nước, bảo vệ nhà hàng mất tích cùng nạn nhân