Phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong quý I-2008, các lực lượng CATP phát hiện 955 vụ phạm pháp hình sự, so với quý IV-2007 giảm 177 vụ (15,6%), so với cùng kỳ năm trước giảm 230 vụ (19,8%). Trong đó, trọng án xảy ra 30 vụ, giảm 47% so với quý trước, so với cùng kỳ giảm 49%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/164157