Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Công an

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Công an

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ,...
Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Phân công cụ thể công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng

Lĩnh vực công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 tân Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 2 Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 2 Phó Thủ tướng

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và BTCN Văn phòng Chính phủ

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và BTCN Văn phòng Chính phủ

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 Phó Thủ tướng mới

Giới thiệu chữ ký Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 Phó Thủ tướng mới

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ MỘT SỐ BỘ TRƯỞNG, THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ MỘT SỐ BỘ TRƯỞNG, THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ