Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương

Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương liên...
Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, vì sức khỏe mỗi người, vì lợi ích quốc gia

Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, vì sức khỏe mỗi người, vì lợi ích quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát quy định gây vướng mắc, ách tắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát quy định gây vướng mắc, ách tắc

Bốn chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước

Bốn chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với cơ quan cấp bộ đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với cơ quan cấp bộ đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính: NHNN cần xác định những việc trọng điểm, cấp bách để xử lý dứt điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: NHNN cần xác định những việc trọng điểm, cấp bách để xử lý dứt điểm

Cải cách thủ tục hành chính: Rõ người, rõ việc

Cải cách thủ tục hành chính: Rõ người, rõ việc

Tiếp tục đề cao liêm chính, kiến tạo và hành động

Tiếp tục đề cao liêm chính, kiến tạo và hành động

Chính phủ đề ra 8 mục tiêu trọng tâm sau khi kiện toàn nhân sự

Chính phủ đề ra 8 mục tiêu trọng tâm sau khi kiện toàn nhân sự

Bộ trưởng cử Thứ trưởng dự các phiên họp Chính phủ phải được Thủ tướng đồng ý

Bộ trưởng cử Thứ trưởng dự các phiên họp Chính phủ phải được Thủ tướng đồng ý

Nghị quyết Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau kiện toàn

Nghị quyết Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau kiện toàn

Chính phủ sẽ hành động quyết liệt trước hàng loạt việc nóng

Chính phủ sẽ hành động quyết liệt trước hàng loạt việc nóng

Thủ tướng: Cả bộ máy phải vào việc ngay!

Thủ tướng: Cả bộ máy phải vào việc ngay!

Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài

Thủ tướng: 'Xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ cương, hành động'

Thủ tướng: 'Xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ cương, hành động'

Chính phủ cần bắt tay ngay vào công việc, phát huy kết quả đạt được

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì

Chính phủ họp triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự

Chính phủ họp triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự