QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 8/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội...
QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn danh sách một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn danh sách một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Chủ tịch và 08 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Chủ tịch và 08 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn 4 nhân sự của Hội đồng Quốc phòng An ninh

Quốc hội phê chuẩn 4 nhân sự của Hội đồng Quốc phòng An ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm chức vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm chức vụ mới

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Clip: 14 thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Clip: 14 thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Chân dung Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Nhiều thử thách, áp lực đối với các trưởng ngành trong nhiệm kỳ mới

Nhiều thử thách, áp lực đối với các trưởng ngành trong nhiệm kỳ mới

Quốc hội bầu 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Quốc hội bầu 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội kiện toàn công tác nhân sự trong ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 11

Quốc hội kiện toàn công tác nhân sự trong ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 11

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BỎ PHIẾU PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BỎ PHIẾU PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Hôm nay Quốc hội họp phiên bế mạc, phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ

Hôm nay Quốc hội họp phiên bế mạc, phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 tân bộ trưởng, trưởng ngành

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 tân bộ trưởng, trưởng ngành

Hôm nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 11, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 11, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Hôm nay 8/4, Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ

Hôm nay 8/4, Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ

Quốc hội bế mạc, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Quốc hội bế mạc, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách 14 thành viên mới của Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách 14 thành viên mới của Chính phủ

Sáng nay, Quốc hội bầu nhân sự nội các Chính phủ

Sáng nay, Quốc hội bầu nhân sự nội các Chính phủ

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình phê chuẩn ông Lê Văn Thành và Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình phê chuẩn ông Lê Văn Thành và Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng