Phải xử lý nghiêm vi phạm để tạo niềm tin trong nhân dân

Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phải xử lý nghiêm vi phạm để tạo niềm tin trong nhân dân - Ảnh 1

- Tôi thống nhất với những nội dung, quan điểm về việc chỉnh đốn Đảng nêu ra. Nhưng lần này khác một cái là nói cụ thể và chi tiết về từng vấn đề phải quan tâm. Chứ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đều là thống nhất từ Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tới giờ. Đến Nghị quyết này, đã chỉ rõ sự yếu kém của từng lĩnh vực, loại hình diễn biến cần phải chú ý hay những vấn đề cần phải quan tâm nắn chỉnh.

Nhưng tựu trung tại, Nghị quyết của ta như thế rất tốt, dân đồng tình nhưng vẫn là dấu hỏi lớn đó là phải làm thế nào, làm cho bằng được, đừng làm dở chừng.

´ Như ông vừa nói, định hướng chỉnh đốn Đảng đã có từ nhiều khóa trước, nhưng Nghị quyết ban hành lần này đã nêu rõ vấn đề nhìn thẳng, nói thẳng, đánh giá thẳng vào thực tại để chỉnh sửa, thưa ông?

- Cái này cũng đã nói từ lâu rồi, trước giờ Đảng cũng vẫn muốn nhìn thẳng vào sự thật, nói sự thật, đánh giá đúng thực chất chứ không phải bây giờ mới nói. Nhưng chỉ tiếc là mình đã nói thế mà lâu nay vẫn không thực hiện được như mong muốn, nguyện vọng. Nhiều vấn đề hiện nay người dân rất muốn phải làm rõ trắng-đen và có biện pháp xử lý cương quyết. Đơn cử như vụ việc của Trịnh Xuân Thanh có khuyết điểm như vậy thì người dân muốn xem trách nhiệm đó thuộc về ai thì các cơ quan chức năng cần sớm có kết luận và xử lý nghiêm rồi công bố cho dân biết, thì người dân sẽ tin thôi.

´ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nói về giải pháp là tăng cường giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội. Vậy ông đánh giá thế nào về việc này?

- Tôi mong nhất điều đó. Nhưng vấn đề là tiếp thu việc nhân dân giám sát còn rất hạn chế, mà vẫn chỉ dựa vào các cơ quan thanh tra, kiểm tra theo hệ thống chứ không phải lấy ý kiến thực chất từ nhân dân.

Việc đấu tranh diệt nội xâm hiện nay chưa thấy có tấm gương nào được tuyên dương là dũng sĩ diệt nội xâm, bây giờ toàn thấy biểu dương những việc anh em tích cực lao động.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

XUÂN HẢI (ghi)