"Phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong hoạt động xúc tiến du lịch"

Khách quốc tế tới Việt Nam ngày càng đông là minh chứng cho thấy ngành du lịch của nước ta đang có những nét khởi sắc mới. Để những "làn sóng" khách quốc tế tới đây mạnh mẽ hơn, ngành cần có những giải pháp đồng bộ.