Phải thống nhất một hệ thống giáo dục nghề nghiệp

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại hội thảo quốc tế Việt Nam học diễn ra tại Hà Nội, GS.TSKH Nguyễn Minh Đường - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã công bố công trình nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp, một vấn đề đang được dư luận quan tâm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081207235338.aspx