Phải thay đổi tư duy trong xây dựng thể chế

Ngày 21-11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra Bộ NN&PTNT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Dẫn đầu đoàn kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ NN&PTNT có phạm vi quản lý rất rộng, số nhiệm vụ được giao rất lớn. Tính từ đầu năm tới ngày 10-11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 503 nhiệm vụ cho Bộ. Tới nay, Bộ đã hoàn thành 352 nhiệm vụ, đạt 70%, trong đó đúng hạn 288 nhiệm vụ, quá hạn 64 nhiệm vụ, còn 128 nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó số nhiệm vụ quá hạn là 14.

Kết luận buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng đánh giá cao và ghi nhận các giải trình, đề xuất của Bộ NN&PTNT. Tổ công tác sẽ báo cáo đầy đủ Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới thể chế, quản lý, phân cấp. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ NN&PTNT tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế. Bởi 14 nhiệm vụ nợ đọng của Bộ đều liên quan tới công tác xây dựng thể chế, gồm việc xây dựng 9 nghị định và 5 đề án. Bộ trưởng nhận xét, đây chính là “nợ đọng thể chế”.

“Có đơn vị rất trách nhiệm, nhưng cũng có đơn vị được giao nhiệm vụ để quá hạn quá nhiều, đặc biệt là Tổng cục Thủy sản, cả 3 nhiệm vụ đều chậm trễ tới hàng năm. Chính phủ kiến tạo thì Bộ phải kiến tạo”, Bộ trưởng nói và nhắc lại quyết tâm của Thủ tướng là “dứt khoát không để có khoảng trống pháp lý” và vừa qua, lần đầu tiên Chính phủ không còn nợ đọng văn bản.

Về 7 vấn đề Thủ tướng lưu ý, đây đều là những vấn đề chiến lược rất khó, đặc biệt là vấn đề tích tụ ruộng đất, Bộ NN&PTNT cần tiếp thu nghiêm túc, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Tinh thần là các đơn vị thuộc Bộ phải thay đổi tư duy trong xây dựng thể chế. “Nếu có vướng mắc giữa các Bộ thì kịp thời báo cáo, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, mời các bên ngồi lại để xử lý sẽ giải quyết được ngay”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.