Phải thanh toán tổng tức thời khi giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ.

Phải thanh toán tổng tức thời khi giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ? - Ảnh 1

Việc thanh, quyết toán tiền được thực hiện giữa các tổ chức thanh toán tiền TPCP qua NHNN trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Ảnh Internet.

Dự thảo Thông tư này quy định về hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (gọi chung là TPCP) niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK).

Theo đó, việc thanh toán giao dịch mua, bán TPCP niêm yết trên SGDCK được thực hiện theo phương thức thanh toán tổng tức thời. Căn cứ vào dữ liệu giao dịch do SGDCK cung cấp, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) xác định nghĩa vụ thanh toán tiền, TPCP của từng bên liên quan và gửi thông tin thanh toán tiền cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Việc quyết toán tiền giao dịch tại NHNN và việc chuyển giao TPCP tại VSD phải thực hiện đồng thời.

Việc chuyển giao TPCP được thực hiện trên hệ thống của VSD trên cơ sở chuyển khoản TPCP giữa các tài khoản lưu ký của các tổ chức thanh toán TPCP và đảm bảo nguyên tắc bên bán phải có đủ TPCP để chuyển giao tại ngày thanh toán. Đồng thời, việc thanh, quyết toán tiền được thực hiện giữa các tổ chức thanh toán tiền TPCP qua NHNN trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký và đặt lệnh giao dịch qua CTCK là thành viên giao dịch TPCP, việc thanh toán giao dịch sẽ do ngân hàng lưu ký thực hiện.

VSD sẽ quyết định áp dụng thời gian thanh toán TPCP sau khi được UBCKNN phê duyệt. VSD hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh toán giao dịch TPCP thực hiện tại SGDCK.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư nêu rõ, UBCKNN được quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán tiền giao dịch TPCP tối đa 60 ngày trong trường hợp ngân hàng thanh toán không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của ngân hàng thanh toán.

Thùy Linh